Životní prostředí

19. ledna 2008 v 20:30 |  EKOLOGIE
Prostředí = okolí,prostor kolem určitého objektu
Přírodní prostředí = objektem je příroda - živá
-neživá
Životní prostředí = objektem je zde živý organismus(environment) -přírodní
-společenské
Životní prostředí člověka = objektem je člověk(životní prostor člověka)
-vědní obor který se zabývá problematikou ŽP = ENVIRONMENTALISTIKA
-čerpá z : 1)EKOLOGIE :studuje vztahy mezi organismy navzájem a mezi organismy a prostředím
2)GEOGRAFIE :studuje krajinnou sféru a vztahy v ní (mezi vrstvami)
3)EKONOMIE :na ŽP nahlíží z ekonomickéhé (finančního) hlediska
4)TECHNOLOGIE :na ŽP nahlíží z technologického hlediska
EKOLOGIE
Populace =soubor jedinců stejného druhu-např.člověk,mravenci,tučňáci,včely,lučina,smrčiny,bory,doubrava...
Společenstvo = Biocenóza =soubor populací různých druhů
-fytobiocenóza-rostlinstvo
-zoobiocenóza-živočišstvo
Ekosystém =společenstvo organismů + neživé(abiotické)prostředí
-je základní funkční jednotka přírody,probíhají zde potravní vztahy,oběh látek a tok energie
1)přirozený-les
2)umělý-pole,zahrada
1)vodní-jezero
2)suchozemský-les
HISTORICKÝ VÝVOJ VLIVU ČLOVĚKA NA ŽP :
období: 1)lovecko-sběračské
2)zemědělsko-pastevecké
3)průmyslové(industriální)-výrazně poškozen EKOsystém-některé změny jsou nezvratné
Dva přístupy lidí k ŽP:
1)Antropocentrický-člověk se zde považuje za střed - bezohlednost k přírodě
2)Biocentrický-středem zájmu je zde příroda-cena přírody se nedá vyčíslit penězy
ŽP člověka= lidská populace
-člověk osídlil hlavně pevninu (souš)
-moře obývá jen dočasně a účelově-lodě,ropné plošiny-těžba
a)ekumena = obydlený svět,trvale obydlené území
b)anekumena = neobydlený svět
ŽPČ dělíme podrobněji :
-přírodní prostředí
-společenské prostředí-obytné,pracovní,rekreační
Poškozování ŽP : vlivy: a)přímé-výstavba,přestavby
b)nepřímé-půdní odnos
-poškozování způsobuje hospodářská činnost člověka(těžba,doprava,zemědělství,průmysl,odpady,...)
-havárie-nejvíc znečišťují vodu,půdu a ovzduší
-SMOG = chemické znečišťování atmosféry: a)zimní
b)letní
Ochrana ŽP:
-uzemní ochrana
-ekologická výchova
-finanční přístup(dotace) X sankce X ekologická daň
1992 - Sammit Země-Rio de Janeiro-sešli se zde představitelé zemí,aby řešili přírodní globální problémy(ekologické)
5.6 = den ŽP
22.4 = den Země
-Ministerstvo ŽP - má na starost legislativu,zákony
-Nevládní organizace - ČSOP-čes.svaz ochránců přírody
-DUHA,Děti Země,GREEN PEACE...
Natura 2000 -evropská mezinárodní soustava chráněných území
Světové Národní parky: Denali(Aljaška) ,Yellowstone,Yosenite(Californie) ,Everglades,Abisko,TANAP(Slovensko)....
ČESKÁ CHRÁNĚNÁ KRAJINNÁ ÚZEMÍ :České středohoří,Beskydy,Jeseníky,Moravský Kras...
ČESKÉ NÁRODNÍ PARKY: KRNAP-Krkonošský národní park-založen 1963
NP Šumava -1991
NP Podyjí - 1991
NP České Švýcarsko - 2000
 

1 člověk ohodnotil tento článek.

Komentáře

1 marie novotná marie novotná | 22. listopadu 2011 v 11:25 | Reagovat

:ppp

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama